top of page

Hevder Jesus var palestiner

På bildet: Jesus for Pilatus, fra kirken Ecce Homo på Via Dolorosa i Jerusalem.

I årevis har De palestinske myndigheter prøvd å overbevise sitt folk at de har en flere tusenårig historie. Nok en gang kommer påstander om at Jesus er en av deres forfedre og at de er Jesu etterkommere. Jesus er en kanaanittisk palestiner. Hans oppstandelse tre dager etter at han ble korsfestet og drept av jødene, gjengir den palestinske historien, og handler om kampen mot etterkommerne av den moderne sionismen, hevder den palestinske avisen Al-Hayat Al-Jadida.

Hevder Jesus var palestiner


0 views0 comments
bottom of page