top of page

Fra Homo Economicus til Homo Ecologicus

Vi står på stupet til vår egen undergang, og vil med dette bli den første dyreart som utsletter seg selv. Vi utrydder allerede dyrearter flere hundre ganger enn hva som er normalt og er ved å endre Jordas klima og miljø. Dette på grunn av måten vi samhandler med den på.

Om man ser på historisk utryddelse av megafauna (dyr over 45 kg), spesielt utenfor den Afro-Eurasiske landmassen, så følger det et distinkt mønster som korrelerer sterkt med spredningen av mennesker og avviker fra andre årsakssammenhenger som for eksempel klimaendringer.

Først Australia for ca. 45 000 år siden, deretter Tasmania for ca. 41 000 år siden (etter at en landbro til Australia ble skapt for 43 000 år siden), Japan for 30 000 år siden, Nord-Amerika for 13 000 år siden, Sør-Amerika ca 500 år senere, Madagaskar for 2000 år siden, New Zealand for 700 år siden, og så videre.

Det armenske høylandet, som også blir sett på som Edens hage, ettersom det var fruktbart og frodig, utgjorde grunnlaget for vår sivilisasjon og har senere blitt kjent som sivilisasjonens vugge. Det er her vi finner Göbekli Tepe, eller Portas-ar, som betyr navle på armensk, verdens første megalittiske tempel og fødestedet for vår religion og sivilisasjon.

Ettersom vi på et stadig høyere nivå hadde behov for å forstå hvem vi er, hvor vi kommer fra og verden rundt oss begynte vi på samme måte som da vi utviklet skriften og matematikken å studere stjernenes rise på himmelen og å skrive ned dette i form av astrologi og mytologi, som senere ble til vitenskap og religion.

I begynnelsen levde vi som jegere og sankere, men vi kom etter hvert til å utvikle jordbruket og temme dyrene. Det var full likestilling mellom kjønnene og vi levde side om side med naturen, som ble sett på som vår felles mor. Ubaid kulturen og Catal Huyuk, som vil si på 6000-tallet f.vt., preges av et egalitært samfunn og primitivt demokrati. Alt dette kom til å endre seg.

Etter hvert som det ble flere mennesker ble det også stadig flere og større konflikter. Mennene underla seg kvinnen og på samme måte som de hadde underlagt seg kvinnen skulle de også underlegge seg Jorda, som i mytologisk forstand blir sett på som å representere kvinnen.

Men med dette begynte vi å underlegge oss det feminine prinsippet i seg selv. Gjennom å fremheve den analytiske eller sekvensielle hjernehalvdelen fremfor den holistiske og simultant bearbeidende skapte vi etter hvert ubalanse i det økologiske systemet vi inngår.

Vi kan lære mye av de erfaringer vi allerede har gjort oss her på Jorda. Vi må ta tak i de punktene hvor vi er svakeste slik at det på nytt blir balanse mellom kreftene. Dette inkluderer full likestilling mellom kjønnene og en gjenoppreising av det feminine prinsippet, både i oss og rundt oss. Vi må behandle både hverandre og resten av naturen med respekt.

Vår politikk må derfor omhandle mer enn å skape grønne arbeidsplasser og grønnmale kapitalismen. Vi trenger å danne grunnlaget for et nytt samfunn og et nytt menneske. Vi må gjenfinne vår rolle i naturen og ta steget fra Homo Economicus, hvor det er pengene som er det sentrale, til Homo Ecologicus, hvor det er reelle og evige verdier som står i sentrum.

Vårt århundre vil bli skjellsettende i verdenshistorien. Vi befinner oss i en sosial, økonomisk og økologisk krise, som ikke kan løses innenfor dagens økonomiske paradigme. Det er vi som må ta valget for hvor neste skritt skal føres.

Valget er vårt

0 views0 comments
bottom of page