top of page

Folkemord

WAR IS PEACE – FREEDOM IS SLAVERY – IGNORANCE IS STRENGTH”

– Big Brother Is Watching You!

British believe Bush is more dangerous than Kim Jong-il Zionism is the maine cause of Antisemitism throughout the World Folkemord er den overlagt utryddelse av en rasemessig, religiøs eller etnisk gruppe” – Chambers Dictionary

Krystallnatta, som fant sted den 9. november 1938 og som markerte starten på den systematiske utryddingen av jødene i Hitlers Tyskland, minnes hvert år. Flere år med systematisk hatpropaganda og overgrep kulminerte med et scenario av vold og terror. Holocaust.

Folkemord blir som oftest sett på som en isolert hendelse, noe som har med jødene å gjøre, noe som desverre ikke er helt riktig. Flere folkemord har blitt utført gjennom tidene, slik som det ” glemte” folkemordet på armenerne i tiden mellom 1915 og 1917 hvor den ansvarlige Tyrkia, sammen med sine nærmeste allierte Storbritannia, USA og Israel, nærmest benekter at det i det hele tatt fant sted, selv om 75 prosent av den armenske befolkningen i det Ottomanske riket ble tatt av dage. Det hele begynte i 1915 da Armenian Revolutionary Federation (ARF), også kjent som Dashnak, en sosialistisk gruppe som er medlem av Den sosialistiske internasjonalen og som er det største politiske partiet blant armenerne i dagens diaspora, sine medlemmer ble henrettet av ottomanske tyrkere på grunn av deres lederroller i de armenske samfunn.

Israels utenriksminister, Shimon Peres, uttalte blant annet at det armenske folkemord var en tragedie, men ikke noe folkemord. Noe av motivasjonene bak dette er at Israel, som har en enorm holocostbusiness liker å portrettere drapet på jøder som unik, for dermed å vinne gehør fra omverdenen, samt at Israel har en anti-syrisk allianse med Tyrkia. Israel-tyrkisk samarbeid er elementært ettersom ingen av dem kommer særlig ut av det med de andre landene i regionen.

På samme tid fant det sted folkemord mot den assyriske og syriske eller arameiske befolkningen. Begge er de etterkommere av den opprinnelige befolkningeni i det nordlige Mesopotamia, i grenselandet mellom det som i dag utgjør dagens Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Mens førstnevnte er etterkommere av den assyriske sivilisasjon er den sistnevnte etterkommere av den arameiske, som var de første kristne og dem som kristnet armenerne, som var den første nasjon som tok kristendommen til seg i år 301. I tillegg kommer folkemordet mot den greskebefolkningen langs med Svartehavet, de såkalte pontiske grekerne.

I en annen kategori kommer de folkemord som er for nære for å få benevnelsen folkemord, slik som det som nå finner sted i Irak. Kanske holder ikke definasjonen om planlagt mord på en egen gruppe mennesker stikk, men antallet og måten tilsier det. Tyrkerne hevder jo også at de ikke drepte ut fra tanken om utslettelse, men at sivile tap forekommer. Kanskje dette skulle være varsko vedrørende amerikansk-israelsk politikk. Saddam Hussein ble nylig dømt til døden, spørsmålet er når for eksempel George Bush skal bli det. Også han har brudt folkeretten. Robert Fisk skrev om dommen over Saddam under overskriften Dette var en skyldig kjendelse på USA også og påpekte at Saddam ble dømt til døden for noe hans regime gjorde mens Irak var en av USAs yndlinger i den arabiske verden. Forøvrig var jo ikke Saddam-regimet de første som brukte gass mot irakerne. Den første var den daværende britiske koloniminister Winston Churchill i 1920. Standpunkter er situasjonsbetinget og hykleriet er utbredt.

Termen folkemord ble samtidig brukt av etablissementet i Storbritannia og USA, samt av massemedia for å beskrive situasjonen for albanerne i Kosovo og drapet på folket i Øst Timor. Den første bruken rettferdiggjorde NATO aggresjon og at man gikk forbi FN, noe som resulterte i NATO missilangrep, bruk av utarmet uran og ødeleggelse av sivil infrastruktur, noe som kun økte antallet døde albanere. Den andre bruken av termen resulterte i at det internasjonale samfunnet handlet via Sikkerhetsrådet for sakte selv om man forholdt seg til den nasjonale suverenitet som beskrevet i internasjonal lov.

Begrepet kunne også ha blitt benyttet om situasjonen i Afghanistan, hvor USA på 1980-tallet støttet mujahedin og en global jihad i sin kalde krig mot Sovjet. En metode de har benyttet seg av rundt om på kloden og som regel har endt med folkemord og store lidelser, for ikke å glemme materielle tap. De fleste mennesker dør ikke som en direkte, men som en indirekte årsak av krig. Økonomisk krigføring er sammen med diplomatisk krigføring en effektiv måte å føre krig på. I tillegg kommer den økonomisk utbyttingen som er et resultat av verdens skjeve handelsforhold som tar livet av flere millioner hvert år.

En hypotese kalt Blowback-hypotesen er at den 11. september skal ha blitt utført av muslimske opprøre som ble trent av blant annet CIA. På samme måte som under dagens Irak fyrte man opp under reaksjonære muslimer slik at de gikk i jihad mot det ateistiske styret i Afghanistan, noe som fikk Sovjet til å gå inn. Skolebøker trykket av USA og FN var fulle av bilder av mujahedinere, også kjent som hellige krigere, og deres krig mot Sovjet og regnestykker som “10 russere sitter i en tanks. Mujahedin dreper 5 av de. Hvor mange blir tilbake?” De ble overbevist om å kaste ut russerne for å frigjøre landet. Samme metode som USA benytter seg av den dag i dag i blant annet de sentralasiatiske landene. Igjen sto et sønderrevet Afghanistan. Men hvem tenker vell på Afghanistan i dag?

Tidligere hadde man både Korea, Kambodsja og Vietnam, hvor blant annet Agent Orange ble benyttet. CIA tar livet av millioner i sine kampanjer. Nye våpen blir testet og mennesker dør på hittils ukjente måter. Verdenskrigen har vært nær flere ganger, mens USA lyver til sin egen befolkning om hvorfor man går til krig.

Gendercide Watch I International Justice, Human Rights and Security After 11. September I World War 4 Report I Documentary Film Video I Assyria Online I Democide: Murder by Government I Genocide I Christians of Iraq I Why is the US determined to create mayhem?I The Neo-Cons: From Holocaust to Hyperpower I Hva er folkemord – FN resolusjon 260

0 views0 comments
bottom of page