top of page

FNs klimapanel: Olje må ligge urørt – forbruket må ned

LEDER PANELET: IPCC-leder Rajendra K. Pachauri (t.v) og Christopher Field på en pressekonferanse mandag etter å ha lagt frem FNs klimapanels nye rapport på klimaendringene. Foto: NTB Scanpix

I det siste rapportutkastet til FNs klimapanel slår panelet fast at tre firedeler av verdens kull- og oljereserver må bli liggende i bakken, skriver Aftenposten. Delrapporten, som legges fram palmesøndag den 13. april, har navnet «Hva kan gjøres for å stanse klimaendringene?» og er den tredje delrapporten til panelets hovedrapport for 2013 og 2014.

I delrapporten snakker panelet om olje- og kullreserver som både er teknologisk mulige og økonomisk lønnsomme å utvinne. Klimapanelet, som samler inn all klimaforskning fra hele verden i rapporter, fastslår at utslippene av klimagasser må kuttes med 40 til 70 prosent fra dagens nivå.

Skal man oppnå dette, kreves det ifølge Aftenposten såkalt ekstremutbygging av fornybar energi, så mye kjernekraft som anses forsvarlig og CO2-prising som gjør storstilet satsing på CO2-fangst lønnsom. Vi har 15 år på oss til å få gjort jobben.

Den ferdigstilles i oktober i Berlin.

FNs klimapanel: Olje må ligge urørt – forbruket må ned

– Ingen på planeten vil være uberørt

0 views0 comments
bottom of page