Fimbulvetr (or fimbulvinter)

In Norse mythology, Fimbulvetr (or fimbulvinter), commonly rendered in English as Fimbulwinter, is the immediate prelude to the events of Ragnarök. Fimbulvetr comes from Old Norse, meaning “awful, great winter”. The prefix “fimbul” means “the great/big” so the correct interpretation of the word is “the great winter”.

“Fenrisulven sluker Sola. Klimakatastrofen som begynte året 536 var ganske sikkert den mest dramatiske nedkjølingen mennesker, dyr og planter har opplevd de siste to tusen årene. Antakelig inntraff to store vulkaneksplosjoner, som med noen års mellomrom sendte enorme mengder fint støv høyt opp i atmosfæren. Der ble støvet i flere år. Sola forsvant. I menneskenes fantasi og mytedannelser ble historien en annen.”

Fimbulvinteren er ikke en myte

0 views0 comments