top of page

En ny gullalder er på vei

Religion er tuftet på dogmer og tilhengerne blir bedt om å tro blindt. Det er med andre ord mangel på kunnskap og forståelse. Sistnevnte kan i beste fall tilfalle kun en liten gruppe mennesker som står som ledere av religionen. Og denne gruppen kan med letthet misslede og missbruke den store tilhengerskaren for egen vinning, noe de også flere ganger har gjort gjennom historien.

Når man veiledes av blind tro og dogmer blir man raskt fundamentalist. Og ledes man av en liten gruppe mennesker blir ens handlinger deretter. Realiteten er at religionen generelt sett deler en rekke karaktertrekk med fascismen. Dette uansett hvor god den gjeldende religionen ellers måtte være.

Sannheten er at dogmatikk er direkte ødeleggende for en religiøs livsførsel. Religiøse ledere har oppfordret oss direkte til å ikke tro på noe som helst før vi har oppdaget at det er sant, som vil si at vi skal ta deres visdom, fortellinger og levesett kun som rettesnorer og ikke som lovgivning.  Problemer er at dagens religiøse autoriteter fraråder refleksjon, meditasjon, analyse og debatt.


I stedet for å være tuftet på dogmer og blind tro bør ens livssyn heller være tuftet på kunnskap og forståelse, teori og refleksjon, empiri og praksis. Det er kun gjennom en prosess av økende erkjennelse at mennesker kan vokse og bli modne nok til selv å kunne ta ansvar for sine handlinger. For det er i dette at de er er fri. Og menneskene er født fri.

Menneskene er ikke uvitende barn som lever i mangel på lys, men må bli ansett som modne eller i det minste at de har potensiale for å bli det. Og ens etikk og handlinger bør ikke være noe som blir spikret fast en gang for alle men bli offer for stadig refleksjon, overveiing og diskurs. Det er gjennom denne prosessen at vi får velfungerende samfunn som utvikler seg.

Riv derfor av deg de golde lenkene som historiens hjul har smidd rundt deg for å hindre deg i å leve et ansvarlig liv i frihet. Den mørke vinter er over og sommeren er på vei. Natten er forbi og vi beveger oss inn i en ny dag. Kunnskapens lys er tent og vi hører de første forvarslene av en ny gullalder. Stjernegudinnen Astraea beveger seg mellom oss.

0 views0 comments
bottom of page