top of page

Det feminine og maskuline prinsipp

Armenske Hayk (Ha-ik), også kjent som Khaldi eller Haldi (Khal-di/Hal-di) og hinduistisk Kali (Kal-i), Shivas kone, følgesvenn og feminine prinsipp:

Kaldi, også kjent som Haldi eller Haik, ble portrettert som en mann med eller uten skjegg, stående på en løve. Han var krigerguden som kongene i Urartu (Ararat) ba til når de skulle til krig. Helligdommen bygget til ære for ham befant seg i Ardini (Ar-di-ni), også kjent som Mushasir, eller slangens utgangspunkt på assyrisk.

Grunnleggeren av staten Urartu, som blant annet inkluderte landet Nairi, som har blitt som beslektet eller identisk med Urartu, og Subartu, var Aramé, som samlet alle prinsedømmene i Det armenske høylandet og ga seg selv tittelen “Konge av konger”, som var den tradisjonelle tittelen på Urartus konger.

Navnet Armenia er det samme som Urartu. Tu tilsvarer menn/mann, slik at Urartu tilsvarer Urmen, eller Armen. Det er avledet fra navnet til Armenak eller Aram, som nedstammet i direkte linje fra den legendariske armenske patriarken og tippoldebarnet til Noa, Haik, som ifølge Moses fra Khoren beseiret den babylonske kongen Bel i 2492 f.vt.

Haik  etablerte seg i Ararat-regionen og kom til å bli stamfar til alle armenere. Hayer betyr far på armensk. Forskere som Carl Friedrich Lehmann-Haupt (1910) mente at folket i Urartu kalte seg selv khaldini, eller kaldeere, etter guden Khaldi.

Navnet Khaldi kom senere til blant annet å bli brukt om kaldeerne, som holdt til i Babylon, og deretter til å bli brukt om dagens assyrere. As og ar er det samme – Syria, som tidligere het Aram, har fått sitt navn fra Assyria.

Khaldi den tredje guden i en triade som også inkluderte stormguden Theispas av Kumenu og solguden Shivini (Shiv-ini), eller Artinis (Art-ini) av Tushpa. Han kone var guddinnen Arubani.

Shivini, som betyr soloppgang eller oppvåkning og som blir avbildet som en mann stående på knærne med soldisken i hendene, er den armenske solguden og hadde sitt tempel i byen Tushpa. Den assyriske guden Shamash er Shivinis motstykke.

Tordenguden Theispas, på hurrittisk kjent som Teshup, som også kunne være en krigsgud, av Kummanni, som betyr hellig gravkammer, ble ofte portrettert som en mann stående på en okse med tordenbolter i hendene. Byene Teyseba og Teishebaini er oppkalt etter Theispas. Hans assyriske motpart var Adad. Hans kone var guddinnen Huba, som på hurrittisk var kjent som Hebat.

Den armenske triaden tilsvarer den hinduistiske trimurti, hindutriaden til de primære aspektene av det guddommelige, hvor Brahmā blir ansett som skaperen, Vishnu som opprettholderen og Shiva som ødeleggeren eller transformatoren.

Innen shaivismen, som er den eldste av de fire hovedretningene innen hinduismen, blir Shiva, som blir ansett som guden for yoga og kunst, ansett for å være den høyeste av guddommene. Shaivismens tilhengere kalles shaivaer og også saivaer eller saivitter, og regner Shiva for å være den øverste guddommen, og de tror at Shiva er alt og i alt; skaperen, opprettholderen, ødeleggeren, opplyseren og skjuleren av alt som er.

Shiva blir ansett for å være en av de primære formene av det guddommelige, inkludert som en av de fem primære formene av det guddommelige innen Smarta tradisjonen, mens Kali, som ofte blir dyrkes i egen kraft, like gjerne blir ansett som konen til Shiva eller Shivas feminine aspekt.

Kali, som blir ansett som konen til Shiva, blir ofte portrettert stående eller dansende på Shivas kropp. Shiva er det maskuline aspekt, fredens makt, som er bortenfor skaperverket, mens Kali er det feminine aspekt og kraften som beveger seg i skaperverket og som må bruke det umanifesterte aspektet (Shiva) for å få fotfeste i skaperverket. De symboliserer ulike aspekter av det guddommelige.

Kali blir ansett for å være en av de tre viktigste guddinnene i hinduisk mytologi. Hun kan være nådeløs og ta liv, ofte med rask kompromissløs transformasjon av noe negativt til noe bedre som mål. Hun kan være snill og beskytte mennesker, men da under navnet Parvati. Hennes natur er å transformere kompromissløst, men samtidig med stor kjærlighet.

På noen bilder har Kali flere armer og har et kjede av kranier rundt halsen. Hun avbildes ofte med et bloddryppende hode i den ene hånden. Dette hodet tilhører Ravana, en svært ond demon. I en annen hånd holder hun en skål så blodet ikke drypper på jorden. Hver bloddråpe vil skape en ny Ravana og hun beskytter jorden mot dette samtidig som hun har kappet av hodet til Ravana.

Shiva danner et tantrisk par med Kali, som er  legemliggjørelsen av energi, dynamikk og den motiverende kraften bak all handling og eksistens i det materielle univers. Shiva er hennes transcenderende maskuline aspekt, som gir den guddommelige bakgrunnen til alt som eksisterer.

Både Kali og Shiva har flere former og Kali manifesterer seg i ulike guddinner, inkludert Shakti, Sati, Parvati, Uma, Durga (Parvata) og Chandika, mens Shiva manifesterer seg som Yogi Raj, Rudra og Natarajar. Shivas dans er lasya, den forsiktige formen for dans assosiert med verdens skapelse, og tandava, som er den voldelige og farlige dansen assosiert med ødeleggelsen av utmanende  verdensperspektiver og livsstiler.

Navnet Kali kommer fra kala, som betyr svart, tid og død, samt dødens hersker Shiva. Siden Shiva blir kalt Kala, den evige tid, betyr Kali også tid og død, som i tiden har kommet. Ulike hindu-kosmologier, samt tantrisk tro, dyrker Kali som den ultimate realiteten, eller Brahman, samt som Bhavatārini, som vil si universets forløser eller innfrier.

0 views0 comments
bottom of page