top of page

Dagens transformasjon

Dagens herskere er blant de verste forbrytere. Det er et vell av informasjon og man kan kan oppspore de kriminelle handlingene som finner sted og se hvem som står bak – uansett er systemet kompakt og nærmest uovervinnelig.

Saken er at vi nærmer oss enden på visa – enten skifter vi system eller vi dør ut som menneskeart. Kampen, enten man vil eller ikke, har allerede begynt, men resultatet lar vente på seg.

Spørsmålet er om menneskene kan klare oppgaven de har fått eller om de vil tape. Taper de vil uansett nye dyrearter, som kanskje til og med er langt smartere og mer tilpasset enn menneskene, overta. Spørsmålet er om du elsker menneskene eller ikke – man kjemper for det man har kjært.

1 view0 comments
bottom of page