top of page

Angrep på den armenske byen Kesab, Syria, via Tyrkia

Attacks on Armenian city of Kesab, Syria, via Turkey

Syria har blitt grepet av dødelig uro siden 2011. Ifølge rapporter støtter vestmaktene og deres regionale allierte, spesielt Qatar , Saudi- Arabia og Tyrkia, de militante som opererer i Syria. Utenlandske baserte militante grupper knyttet til al Qaida terrornettverket krysser grensen fra Tyrkia og inn i Syria for å engasjere seg i et opprør krig mot regjeringsstyrkene.

Kristne har blitt drept i Syria, og mange flere har flyktet fra landet. De kristne var i Syria flere århundrer før Islam, men nå utgjør de mindre enn 10 % av befolkningen. Det vi nå ser i Syria er nesten identisk til hva som har skjedd i Irak og Afghanistan. Det vestlige imperium ekspanderer, noe de kristne får bøte på. De frykter nå at opprørerne, som stort sett består av muslimske ekstremister, skal ta over og at de vil bli forfulgt og drept.

Kesab er en gammel armensk by i det nordvestlige Syria, administrativt en del av Latakia provinsen. Den ligger på skråningen av fjellet Casius, bare tre kilometer fra den tyrkiske grensen. Byen er omgitt med små landsbyer og gårder med et flertall av armenere: Duzaghaj, Esgur, Sev Aghpy, Chinar, Chakhaljekh, Keorke, Ekizolukh, Baghjaghaz, Karadour, Karadash og den forlatte landsbyen Bashurd.

Kesab kan dateres tilbake til perioden med det armenske kongedømmet Kilikia og har vært befolket av armenere i århundrer. Befolkningen er i dag hovedsakelig armensk og de har sin egen dialekt av det armenske språket. Det er et kjent sommersted for armenere fra hele landet og i disse årene med kamper har det vært en trygg havn for utallige familier fra Damaskus og Aleppo, som har søkt tilflukt der.

Morgenen den 21. mars ble byen offer for angrep gjennomført av væpnede grupper som raidet det syriske territoriet etter å ha krysset den tyrkiske grensen. Angrepet ble gjennomført fra tre grensepunkter i Tyrkia. I tillegg har terroristene avfyrt to rakketter mot havnebyen Latakia, som er senteret for uttransporteringen av Syrias kjemiske våpen for destruksjon.

Opprørerne, som mottar støtte fra det tyrkiske militæret har vanhelliget kirker, plyndret hus og ødelagt offentlige bygninger. Mens hoveddelen av befolkningen har trukket seg tilbake til fjellene for å unngå fare, mens andre har dratt til Latakia med båter og biler før veiene ble stengt, er det ennå noen syriske armenere som har vært ute av stand til å forlate Kesab og deres skjebne er uklar.

Regjeringsstyrkene har slått tilbake med både bakke og luftmakt, Et syrisk jagerfly ble skutt ned av Tyrkia da det forfulgte terrorister inne i de syriske områdene i Kassab. Tyrkiske tjenestemenn har sagt at flyet hadde krenket tyrkisk luftrom nær den syriske grensen rundt Kesab.

Dette viser med all tydelighet at Tyrkia støtter terroristgruppene. Terroristgruppene benytter seg av Tyrkia som ly, springbredt og våpensenter for å drepe uskyldige og ødelegge infrastrukturen til det syriske folk.

De armenske ordførerne i de ulike landsbyene rapportert søndag den 23. mars at landsbyene er helt tomme og at Kesab er borte, med henvisning til ødeleggelsene og deres egne tap. Imidlertid blir byen nå forsvart av det syriske militære som forsøker å slå tilbake de militante terroristene.

Syria har avvist den militære aggresjonen, som den tyrkiske regjeringen har ført mot Syrias suverenitet i de siste to dagene og som blant annet har inkludert skyting av artillerigranater fra tanks i de syriske områdene for å dekke de væpnede terroristgruppene, som en gjenspeiling av Tyrkias enestående og uforsvarlige engasjement i Syria fra begynnelsen av krisen og frem til nå, samt som en refleksjon av Erdogans svekkede stilling.

Det hele er å se på som en refleksjon av Erdogans manglende evne til å dekke behovene til det tyrkiske folk som har avvist den tyrkiske regjeringens fiendtlige politikk overfor Syria, samt korrupsjonen som Erdogan selv er involvert i og som har ført til massive protester fra det tyrkiske folk og krav om hans og den tyrkiske regjerings avgang.

En fetter av Syrias president Bashar al-Assad, Hilal al-Assad, den lokale lederen for National Defence Force, en milits satt opp for å støtte hæren i sin nå 3 år lange kamp mot opprørere som forsøker å styrte Assad, i kystprovinsen Latakia, der Assad familien stammer fra, samt 7 av hans soldater, ble drept i sammenstøt med Nusr Front og andre islamistiske brigader på søndag i kamper med islamistiske opprørere nær grensen til Tyrkia.

Syria er i dag delt mellom ulike grupperinger som styrer i ulike områder av landet. Opprørerne har vært ute av stand til å ta eller holde den nordlige delen av landet, samt den syriske kysten. Dette angrepet fra utenfor Syrias grenser – fra Tyrkia i nord – kan være et forsøk av opprørerne på å prøve å ta disse områdene.

Syria krever nå Erdogans regjering stanser sin aggresjonspolitikk og sin støtte til terroristene og heller støtter opp om Sikkerhetsrådets relevante resolusjoner. Man krever samtidig at den tyrkiske regjeringen avstår fra å involvere den tyrkiske hæren mot et naboland som kun har gode tanker om det tyrkiske folk, samt et ønske om å fortsette gode bilaterale relasjoner som tjener de to nabolandene og deres folk.

Tyrkias involvering til støtte for opprørerne som kjemper mot Bashar Assads regjering har ført armenerne mellom barken og veden, gisler av en situasjon der de er ofre og ikke aktører.

En av verdens eldste kristne samfunn er redde for en usikker framtid i et land som er blitt svært fiendtlig mot minoriteter etter at Free Syrian Army (FSA) jihadistene har massakrert og og utvist kristne og muslimske shia alawitter fra sine byer og landsbyer. Ingen tvil om de frykter den ukjente fremtiden.

Syria har hjulpet mange armenske flyktninger under og etter folkemordet i 1915. Syriske armenere har blomstret og deres kultur har blitt omfavnet i Syria. Forhåpentligvis vil Syria fortsette å beskytte sin armenske befolkning uavhengig av utfallet av dagens revolusjon, og vil ta skritt for å beskytte armenske og syriske historie.

0 views0 comments
bottom of page